Livscoaching

Livscoaching.

I livscoaching utgår vi från här och nu med fokus på det som ligger framför dig. Det kan handla om nulägesförändringar, personliga utmaningar, vändpunkter och vägskäl. Du kan ha en önskan om att finna självinsikter, öka din medvetenhet eller identifiera dina styrkor och balansera kontrasterna till områden där du önskar utvecklas.

Du har faktiskt svaren! Tillsammans kan vi skapa vägen för dit du vill nå, genom att visualisera en riktning och arbeta i steg mot ett mål. Ett samspel mellan coach och klient, enligt ICF:s (International Coach Federation) normer och riktlinjer.

Människor är mångfald, kontraster och nyanser. Min uppfattning är att det inte finns ett enda designat koncept som fungerar för alla, vare sig det gäller plattformar att leva på eller livsfilosofier.

Min tro är att alla människor kan utvinna livskraft när de lever i kontakt med sin innersta essens. Vad det är för oss och hur vi når dit, ser olika ut.